Rechten en plichten eigenaar dieren

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten alle tijden aansprakelijk voor de dieren.
 • Dierverzorging vindt plaats in uw huis of stal, tenzij anders overeengekomen.
 • Bij inschrijving wordt een overeenkomst, met daarop tenminste de gegevens van de eigenaar en het huisdier, de overweging van de overeenkomst, de duur van de overeenkomst, de vergoeding voor de service en de gegevens omtrent de services ingevuld en ondertekend door dierverzorging en eigenaar.
 • De overeenkomst dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
 • De eigenaar is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer Hellemons Dierverzorging schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het huisdier.
 • De eigenaar is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende voedsel en
  verzorgingsmiddelen.
 • De eigenaar dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden
  en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service
  onverminderd in rekening gebracht.
 • De eigenaar dient zo snel mogelijk Hellemons Dierverzorging op de hoogte te stellen van eventuele ziekten bij het dier.
 • De eigenaar is zelf uitdrukkelijk verantwoordelijk voor het controleren op eventuele fouten van de Hellemons Dierverzorging aan huis gereserveerde data die de opdrachtgever, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk aan Hellemons Dierverzorging heeft doorgegeven.
 • Eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hellemons Dierverzorging
  aan huis of derden, veroorzaakt door het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 • Eventuele kosten van medische zorg en schade aan Hellemons Dierverzorging aan huis of derden
  worden op opdrachtgever verhaald.
 • Eigenaar machtigt door het afsluiten van de overeenkomst Hellemons Dierverzorging aan huis om in geval van ziekte van het huisdier (of een vermoeden van) op kosten van eigenaar een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen die in de gegeven situatie voorkomen. ( Na overleg met de eigenaar)
 • Het huisdier dient te zijn behandeld tegen vlooien, wormen ,teken en luizen .

Rechten en plichten Hellemons dierverzorging

 • Hellemons dierverzorging komt op de afgesproken dagen en tijden het overeengekomen dier verzorgen zoals schriftelijk, ofwel telefonisch afgesproken.
 • Dierverzorging vindt plaats in uw huis of stal, tenzij anders overeengekomen.
 • Bij inschrijving wordt een overeenkomst, met daarop tenminste de gegevens van de eigenaar en het huisdier, de overweging van de overeenkomst, de duur van de overeenkomst, de vergoeding voor de service en de gegevens omtrent de services ingevuld en ondertekend door dierverzorging en eigenaar.
 • De overeenkomst dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
 • Hellemons Dierverzorging aan huis verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het huisdier van eigenaar.
 • Hellemons Dierverzorging aan huis zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van de eigenaar ten aanzien van de verzorging van het huisdier.
 • Hellemons Dierenverzorging aan huis is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van opdrachtgever,
  mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Hellemons Dierverzorging aan huis aanwezige sleutel,
  welke door nalatigheid in handen van derden is gekomen.
 • Hellemons Dierenverzorging kan niet aansprakelijk gesteld worden bij vermissing en/of beschadiging van goederen in, aan of om het huis van de eigenaar.
 • Hellemons Dierverzorging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekte ofwel overlijden van het dier tijdens de verzorgingsperiode. Hellemons dierverzorging zal in dit geval per direct contact opnemen met de eigenaar.
 • Hellemons Dierverzorging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verdwijning, weglopen of opgelopen letsel tijdens de verzorgingsperiode. Hellemons dierverzorging zal in dit geval per direct contact opnemen met de eigenaar.
 • Hellemons Dierverzorging aan huis behoudt zich het recht voor om een service af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en Hellemons Dierverzorging aan huis bedreigen.
 • Hellemons Dierverzorging aan huis is ten alle tijden verzekerd d.m.v. bedrijfsaansprakelijkheid.
 • Hellemons Dierverzorging aan huis behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beĂ«indigen.
 • Hellemons Dierverzorging aan huis behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.
 • Hellemons Dierverzorging aan huis is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.
 • Hellemons Dierverzorging aan huis behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
Algemene voorwaarden en privacyverklaring dierverzorging

Privacyverklaring

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging, gevestigd aan Margrietstraat 46, 4711HN Sint Willebrord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hondenuitlaatservicehellemons.nl

info@hondenuitlaatservice.nl

KVK Nummer: 87413167

Margrietstraat 46, 4711HN Sint Willebrord

Telefoonnummer: 0654302474

Melissa Hellemons is de Functionaris Gegevensbescherming van Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging. Zij is te bereiken via Whatsapp, telefonisch of via e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige informatie die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hondenuitlaatservicehellemons.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om honden op te halen en bij u thuis te brengen

-Om dieren te kunnen verzorgen

–Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging neemt de verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging) tussen zit. Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • Microsoft Office
 • WordPress
 • Open Office

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.