De algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het
ondertekenen van inschrijfformulier gaat u akkoord met algemene voorwaarden en privacyverklaring.


Rechten en plichten eigenaar hond(en):

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde
  aansprakelijk voor de daden van de hond.
 • Bij inschrijving wordt een overeenkomst, met daarop tenminste de gegevens van de eigenaar en de hond, de duur van de overeenkomst, de vergoeding voor de service en de gegevens omtrent de services ingevuld en ondertekend door hondenuitlaatservice Hellemons en de eigenaar.
 • De overeenkomst dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen
  vlooien, teken en wormen
 • De hond(en) moet een degelijke halsband en riem dragen (geen slipketting)
 • De hond(en) moet de basiscommando’s kennen (“hier” / “zit”)
 • De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen
 • Loopse teven mogen niet mee in een periode van ongeveer 3 weken. Eventueel zijn daar (beperkt) aparte afspraken voor te maken. Bij het niet tijdig bekendmaken van loopsheid is hondenuitlaatservice Hellemons niet aansprakelijk bij dekking.
 • De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats
  en tijdstip aanwezig zijn. Indien de hond(en) niet aanwezig is/zijn, zullen de kosten wel verrekend worden.
 • De eigenaar van de hond(en) machtigt de hondenuitlaatservice Hellemons, om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien hondenuitlaatservice Hellemons dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden.
 • De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Annuleren of aanmelden(mits er plaats is) kan tot 08.00u op dezelfde dag.
 • Betaling geschiedt achteraf. Er wordt maandelijks een factuur gemaakt van de meegelopen wandelingen. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht.
 • Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling zal hondenuitlaatservice Hellemons de overeenkomst ontbinden.
 • De eigenaar kan ten alle tijden de uitlaatservice opzeggen met een opzegtermijn van 1 week.

  Rechten en plichten hondenuitlaatservice Hellemons
 • De hond(en) wordt opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door hondenuitlaatservice Hellemons.
 • Hondenuitlaatservice Hellemons laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.
 • Hondenuitlaatservice Hellemons handelt ten alle tijden in het belang van de hond. Dit kan invloed hebben op de tijdsduur van de wandeling. Bij extreme weersinvloeden kan de wandeling ingekort worden.
 • Hondenuitlaatservice Hellemons is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
 • Hondenuitlaatservice Hellemons heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
 • Hondenuitlaatservice Hellemons is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de
  kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.
 • Hondenuitlaatservice Hellemons is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond, Hondenuitlaatservice Hellemons zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorggedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen.
 • Hondenuitlaatservice Hellemons is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van hondenuitlaatservice Hellemons ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • Hondenuitlaatservice Hellemons behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.
 • Hondenuitlaatservice Hellemons behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.
 • Hondenuitlaatservice Hellemons behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
 • Hondenuitlaatservice Hellemons behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt hondenuitlaatservice Hellemons zich het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • Hondenuitlaatservice Hellemons mag de wandeling annuleren bij overmacht zoals autopech, een weeralarm, privéomstandigheden of ziekte. In deze situatie neemt hondenuitlaatservice Hellemons meteen contact met de eigenaar op.
 • Hondenuitlaatservice Hellemons behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.
 • Hondenuitlaatservice Hellemons behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Voorwaarden en de tarieven te wijzigen.
Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Privacyverklaring

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging, gevestigd aan Margrietstraat 46, 4711HN Sint Willebrord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hondenuitlaatservicehellemons.nl

info@hondenuitlaatservice.nl

KVK Nummer: 87413167

Margrietstraat 46, 4711HN Sint Willebrord

Telefoonnummer: 0654302474

Melissa Hellemons is de Functionaris Gegevensbescherming van Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging. Zij is te bereiken via Whatsapp, telefonisch of via e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige informatie die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hondenuitlaatservicehellemons.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om honden op te halen en bij u thuis te brengen

-Om dieren te kunnen verzorgen

–Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging neemt de verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging) tussen zit. Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • Microsoft Office
 • WordPress
 • Open Office

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.