Algemene Voorwaarden Opvang

Hellemons opvang garandeert dat uw huisdier bij ons in huis gewoon in ons gezin verblijft in huiselijke sfeer!

Om optimale zorg te kunnen geven aan uw huisdier verzoek ik u mij tijdens het kennismakingsgesprek alle bijzonderheden mee te delen die ons kunnen helpen, zoals gezondheid, aard en voeding.

Huisregels:

 • De hond is sociaal ten opzichte van mensen, kinderen en soortgenoten;
 • De hond is niet dominant aangelegd;
 • De hond is niet bezitterig, territoriaal of snel geĂ¯rriteerd
 • Uw hond veroorzaakt geen overlast door overmatig blaffen;
 • Honden die niet aan de huisregels voldoen moet ik helaas weigeren
 • Teefjes kunnen vlak voor, tijdens en vlak na de loopsheid niet opgevangen worden;
 • De hond heeft een geldige cocktailenting;
 • De hond is behandeld tegen vlooien en andere parasieten
 • De hond is opgenomen in uw WA-verzekering.
 • Ieder aangeboden hond dient vrij te zijn van parasieten zoals: vlooien, teken, oormijt, etc.
 • Een antivlooienbehandeling is een vereiste. Wanneer blijkt dat herhaling van de vlooien behandeling tijdens het verblijf noodzakelijk is zal deze op kosten van de eigenaar door mij worden gegeven. Indien een probleem wordt aangegeven behoud ik me het recht de hond te weigeren
 • Indien uw huisdier onder medische behandeling staat en deze behandeling ook tijdens het verblijf voortgezet dient te worden, dan dient de eigenaar de medicijnen in voldoende mate en kosteloos aan de opvang verstrekken.
 • De medicatie dient in originele verpakking inclusief bijsluiter of handleiding te worden aangeboden met vermelding van: naam hond, naam eigenaar, naam dierenarts en dosering.
 • Verplicht zijn de entingen tegen:
 • Hondenziekte (niet ouder) dan 1 jaar en niet jonger dan 2 weken);
 • Parvo (niet ouder dan 1 jaar en niet jonger dan 2 weken).
 • U dient bij de eerste dag van de opvang het entingbewijs mee te brengen.

ZONDER GELDIG ENTINGBEWIJS OF BIJ WEIGERING VAN INZAGE GEEN TOEGANG!

 • Er zal voor de opvangperiode een kennismaking plaatsvinden. Mocht de hond toch niet aan de voorwaarden voldoen, zoals overmatig blaffen of ander ongewenst gedrag, behoud ik het recht om de hond alsnog te weigeren.
 • Reserveringen dienen ten minste 3 dagen voor de opvangperiode betaald te worden. U kunt contact betalen of per bank. U kunt bij mij niet pinnen.
 • Reserveringen kunnen tot 2 weken voor de opvangperiode kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annuleringen binnen 2 weken zal er 25% van de opvangperiode in rekening worden gebracht.
 • Bij annuleringen binnen 1 week word de volledige periode alsnog in rekening gebracht, met uitzondering van plotseling overlijden/ ziekte van het dier, ongeval of overlijden van naaste familieleden, mits aangetoond aan Hellemons opvang.

Verblijf

 • Tijdens het verblijf van uw dier(en) is het in het geval van nood voor ons belangrijk om iemand te kunnen raadplegen. Als u tijdens uw vakantie bereikbaar bent, geef ons dan uw telefoonnummer deur. Mocht er een contactpersoon zijn die ik in geval van nood kan bereiken en die eventueel beslissingen voor u kan nemen, meldt dit telefoonnummer dan ook op het inschrijfformulier.
 • Tijdens het verblijf dient er een degelijke en goed passende halsband te worden meegegeven met uw hond(en).
 • De eigenaar verplicht zich de ondergebrachte dieren op de overeengekomen datum af te halen, en bij verhindering vroegtijdig bericht te geven
 • Hellemons opvang is niet altijd telefonisch te bereiken. Mocht u mij niet aan de lijn krijgen, stuur dan een Whatsapp bericht. Deze wordt het snelste gelezen. Contact kan ook via SMS of email
 • Hellemons opvang neemt teefjes die loops zijn of tijdens het verblijf zullen worden niet op in de opvang.
 • Indien uw hond tijdens het verblijf toch loops wordt zal de contactpersoon gevraagd worden de hond op te halen.
 • Het is toegestaan om eigen spulletjes, zoals mandjes of speeltjes, mee te geven voor tijdens het verblijf. Hellemons opvang is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies hiervan.

Medische hulp

 • Als Hellemons opvang, om welke reden dan ook, vindt dat uw dier medische hulp nodig heeft, dan zullen wij deze laten verstrekken, bij voorkeur door uw eigen dierenarts maar wanneer dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is door onze dierenarts. Wij zullen te allen tijden contact met u op te nemen. Echter wanneer u niet bereikbaar bent weerhoud ons dat niet de dierenarts te bezoeken. De kosten komen voor rekening van de eigenaar, ook al is deze van mening dat medische hulp niet nodig was geweest.
 • Indien het dier gedurende het verblijf bij Hellemons opvang sterft zal Hellemons opvang de eigenaar onmiddellijk inlichten en overleggen hoe het overleden dier dient te worden behandeld.
 • Indien de eigenaar voor Hellemons opvang onbereikbaar is, is Hellemons opvang gerechtigd met het overleden dier te handelen naar beste weten. Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de eigenaar.

Aansprakelijkheid

 • Hellemons opvang aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid aan uw dieren of door uw dier aangericht tijdens het verblijf in de opvang (zie artikel 6:162 en 6:179 van het Burgerlijk Wetboek).
 • De dieren die in de opvang verblijven zijn niet verzekerd. Mocht u een verzekering wensen, tegen welk risico dan ook, dient u deze zelf (buiten Hellemons opvang om) af te sluiten
 • In de wet is het zo geregeld dat iedere baas aansprakelijk is voor zijn eigen hond/dier, dus ook wanneer hij/zij deze onderbrengt bij een ander. Het is dus van groot belang dat uw eigen hond/dier op uw WA-verzekering is meeverzekerd
 • Indien een hond schade aan brengt aan een andere hond, komen de dierenartskosten voor rekening van de eigenaar van de ‘schuldige’ hond.

Wijzigen voorwaarden en tarieven

Hellemons opvang behoudt zich het recht ten alle tijden de algemene voorwaarden en prijzen te wijzigen. De klant kan bij wijziging geen aanspraak meer maken op eerdere uitgaven van gewijzigde documenten.

Privacyverklaring hondenuitlaatservice en dierverzorging

Privacyverklaring

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging, gevestigd aan Margrietstraat 46, 4711HN Sint Willebrord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hondenuitlaatservicehellemons.nl

info@hondenuitlaatservice.nl

KVK Nummer: 87413167

Margrietstraat 46, 4711HN Sint Willebrord

Telefoonnummer: 0654302474

Melissa Hellemons is de Functionaris Gegevensbescherming van Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging. Zij is te bereiken via Whatsapp, telefonisch of via e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige informatie die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hondenuitlaatservicehellemons.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om honden op te halen en bij u thuis te brengen

-Om dieren te kunnen verzorgen

–Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging neemt de verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging) tussen zit. Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • Microsoft Office
 • WordPress
 • Open Office

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hellemons hondenuitlaatservice en dierverzorging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.